NITSOON TECHNOLOGY

We are a Software and Website Development Company having so many varieties of software for almost all industries like Medical Hospital, Laboratory, Farmacy, Educational Institutions like School, College, Universities and Others like Manufacturing, Trading, Professionals, Banking, Insurance and much more.

Website Development

हरेक नेपाली को आफ्नै वेबसाइट हुनु पर्छ !
हो कि होइन ?
तपाईंले आफ्नो व्यवशाय तथा पेशा लाई कत्ति को प्राथमिकता मा राख्नु भएको छ ?
जब सम्म जनता ले तपाईं को बारेमा Open World मा चिन्दैन तब सम्म तपाईं को व्यवशाय / पेशा को बिकास कसरी हुन सक्छ ?
यदि तपाईं ले व्यवशाय / पेशा गरि कमाउन चाहनुहुञ्छ भने Digital Media मा जानु पर्दछ !
हामी बाट वेबसाइट बनाउनु होस् अनि आफ्नो व्यवशाय / पेशा को Speed हेर्नु होला !
एकदम सस्तो, धेरै राम्रो, High Speed अनि तपाईं ले चाहेको सम्पूर्ण विशेषताहरु भएको वेबसाइट पाउनु हुनेछ !
अनि, Website मै Integrate गराएर आफ्नो ब्यापार-व्यवशाय लाई राम्ररी Manage गर्न सकिने Software वा Application Tools को आवश्यकता कुनै बेला महसुश भएको छ भने त्यो पनि हामी Provide गरि दिन्छौं।
अतः आज को समय को माँग तथा यूग अनुसार आफु लाई ढाल्नुहोस, Digital Life लाई अंगाल्दै अगाडी बढ्नुहोस् र हाम्रो Most Modern Advanced Latest Technology को प्रयोग गरि बनाइएको Website तथा Software लिनुहोस्।