onlineERPpro
Software Development

तपाईंले आफ्नो ब्यापार-व्यवशाय कसरी Manage गर्नु हुञ्छ ?
कत्ति को Efficiently व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ ?
तपाईं लाई थाहा होला कि ब्यापार-व्यवशाय को कतिपय कामहरु software को प्रयोग गरेर Manage गर्नु भयो भने effective हुञ्छ।
Effective मात्र होइन, काम गर्न सजिलो, Accurate, Timely, Less Dependency ईत्यादि।
Software बिना कुनै कुनै काम गर्न त धेरै नै गाह्रो भैरहेको हुञ्छ, कहिले काहिँ महसुश गर्नु हुञ्छ होला।
Software द्वारा त कुनै कुनै काम Automate गर्न सकिञ्छ, Automatic कामहरु भई रहेको हुञ्छ।
अर्थात, Software को प्रयोग बिना आफ्नो उन्नति, व्यवशाय को बिकास एवं देश को बिकास गाह्रो छ।
त्यसमा पनि, हामी Online वा Offline वा Combo (Online-Offline) धेरै राम्रो Software "onlineERPpro" provide गर्छौं।
त्यसमा पनि, तपाईं लाई चाहेको जस्तो, तपाईं को ब्यापार-व्यवशाय अनुरुप को सानो वा ठुलो Software Tools छुट्टै पनि बनाई दिने गर्दछौं।
अतः सस्तो एवं राम्रो हाम्रो जीवनोपयोगी Software लिनुहोस् र आफ्नो Mission लाई सफल बनाउनुहोस।

केहि खास खास विशेषताहरु
हामीले तपाईं लाई यस्तो Technologically Advanced Software दिन्छौं जसको प्रयोग गरेर तपाईं :

(1) आफ्नो व्यवशाय लाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ,
(2) काम अनुसार Automatically SMS पठाउन सक्नुहुञ्छ,
(3) कुनै पनि Internet Enabled Device को प्रयोग गरि Software चलाउन सक्नु हुञ्छ,
(4) Mobile Phone को प्रयोग गरि आफ्नो व्यवशाय को Real Time जानकारीहरु हेर्न सक्नु हुन्छ,
(5) Accounting गर्न सक्नु हुन्छ,
(6) Inventory Manage गर्न सक्नु हुन्छ,
(7) तपाईं को Under मा रहेको सम्पूर्ण व्यवशायहरु एकै ठाउँ बाट हेर्न सक्नु हुन्छ,
(8) School / College हो भने Billing / Accounting , Exam लिने, Online Result निकाल्ने, Attendance, Stock & Inventory, Library, Online Class, Online Exam ईत्यादि सम्पूर्ण सुबिधा युक्त रहेको छ,
(9) Medical Hospital / Laboratory हो भने Patient Registration, Counter Billing OPD Management, Online Lab Reporting, HR Management , Laboratory Machines Liaisoning लगायत का सम्पूर्ण सुविधाहरु रहेको छ,
(10) Online Dedicated Automatic Attendance Control System,
(11) आफ्नो टाँढा टाँढा मा रहेको Projects Works हरु को Online Attendance गरि कुनै पनि ठाउँ बाट Real Time मा आफुले चाहेको जस्तो Attendance Reports हरु हेर्न सक्नु हुञ्छ,
(12) अन्य धेरै विशेषताहरु रहेको छ,

Note :
तपाईं ले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जत्तिसुकै ठुलो वा सानो सानो Software Tools हरु बनाउन दिन सक्नु हुन्छ ।

Pricing
तपाईं को मनमा लागि रहेको होला कि यस्तो Technologically Highly Advanced Software को मूल्य त धेरै होला !
तर त्यस्तो छैन, अहिले हामीले सस्तो मा Offer Price निकालेका छौं,
त्यस कारण ले अहिले नै यस मौका को फाईदा उठाई हाल्नुस,
तपाईं को Requirements हेरेर, तपाईं सँग आपसमा छलफल गरेर मूल्य कायम गरौंला !